Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

VI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o tytuł „ Przewodnik – Krasomówca”

22 marca 2019 - 24 marca 2019


Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej, Komisja Przewodnicka ZG PTTK, Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK, Muzeum Zamkowe w Pszczynie – gospodarz miejsca oraz Samorząd Przewodników Turystycznych woj. śląskiego

W dniach 22 – 24 marca 2019 r. w Pszczynie odbył się

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY

O TYTUŁ „PRZEWODNIK – KRASOMÓWCA”

Już po raz szósty urocza Pszczyna gościła kandydatów do tytułu „Przewodnik – Krasomówca”. Po jakże udanym Konkursie w ubiegłym roku, powołano Komitet Organizacyjny, który miał za zadanie przygotować organizacyjnie tegoroczne zmagania.

W jego skład weszli:

 • ze strony Zarządu Oddziału PTTK Ziemia Pszczyńskiej: Jacek Czober, Zbigniew Kloc, Renata Dyrda,

 • ze strony Dyrekcji Muzeum Zamkowego: dyr. Maciej Kluss, Małgorzata Wójcik,

 • ze strony Samorządu Przewodników Woj. Śląskiego; Maria Łapińska, Swietłana Koniuszewska, Helena Witkowska, Witold Brol, Marta Merda, Adam Lapski, Mirosław Nawrocki, Ryszard Ziernicki.

Postanowiono zwrócić się o patronat Pana Marszałka Woj. Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego, Panią Starostę Powiatu Pszczyńskiego Barbarę Bandołę, Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola oraz prof. dr hab. Jana Miodka
i Prezesa Zarządu Głównego PTTK prof. dr Jacka Potockiego. Patronaty zostały przyjęte.

Istotnym tematem było ustalenie spraw hotelowych, gastronomicznych
i turystycznych. Mając doświadczenie z ubiegłorocznych konkursów nie stanowiło to problemu.

Po kilku spotkaniach organizacyjnych umieściliśmy zaproszenie do udziału
w konkursie na stronie internetowej ZG PTTK – przewodnicy i nastał czas oczekiwań na zgłoszenia. Nie trwało to długo. Jako pierwsi zameldowali swoją gotowość przewodnicy z Międzyzdrojów, później z Sanoka, Poznania, Warszawy.
Do końca lutego 2019 roku zgłosiło się 12 kandydatów i lista została zamknięta.

Ustalono skład Jury w osobach:

 • Jacek Delert – przewodniczący, laureat Konkursu w Golubiu w 2008 roku, Warszawa,

 • Weronika Zawisza – Grzanka – polonista, LO im. B. Chrobrego
  w Pszczynie,

 • Maria Kopeć – etnolog, kulturoznawca, Bytom

 • Andrzej Konarski – laureat konkursu w Golubiu-Dobrzyniu w 1977 roku, Wrocław,

 • Stefan Zatoński – dr polonista, kilkukrotny finalista konkursu w Golubiu-Dobrzyniu, Złoty Potok

 • Konrad Kołakowski – ubiegłoroczny laureat konkursów w Pszczynie oraz w Golubiu-Dobrzyniu, Zabrze,

 • Małgorzata Wójcik – kulturoznawca, Muzeum Zamkowe, Pszczyna

Postanowiono, że w Sekretariacie pracować będą: Maria Łapińska, Helena Witkowska i Witold Brol. Kol. Adam Lapski będzie odpowiedzialny za obsługę medialną a kol. Ryszard Ziernicki otrzymał zadanie prowadzenia Konkursu i czuwanie nad całością.

W piątek – 22 marca już od rana witaliśmy pierwszych zawodników
i obserwatorów. Po kolacji odbyło się losowanie kolejności wystąpień w eliminacjach,
a następnie Pani Maria Kopeć przeprowadziła krótkie szkolenie metodyczne dla startujących. Stwierdziliśmy, że jeden z zawodników nie dojechał.

W sobotę – 23 marca, nasze drogi wiodły do Sali Audiowizualnej Stajni Książęcych Muzeum Zamkowego, gdzie kol. Henryk Motyka – wiceprezes Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej otworzył Konkurs. Kol. Jacek Delert – przewodniczący Jury, przypomniał zasady regulaminu konkursu a następnie kol. Ryszard Ziernicki poprosił na scenę pierwszą osobę z ustalonej listy startowej, Lista ta, wraz z tematami wystąpień, przedstawiała się następująco:

 • Anna WOŁOWSKA – Koło Przewodników Miejskich po GOP
  i Terenowych PTTK, Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach- temat „Jan Kiepura”

 • Przemysław WIENIAWSKI – Warszawskie Koło Przewodników Miejskich PTTK w Warszawie, temat: „Po Krakowskim Przedmieściu
  z
  Bolesławem Prusem

 • Grażyna WŁOSTOWSKA – Koło Przewodników PTTK, Oddział PTTK im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu, temat: „Sandomierska Częstochowa

 • Magdalena JAKUBOWSKA – Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdrojach, temat: „Miłość i bursztyny

 • Piotr SROKA – Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego, Oddział Poznański PTTK, Poznań, temat; „Zarys historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu

 • Katarzyna PAWLINA – Klub Przewodników PTTK „Na Wyspach”
  w Międzyzdrojach, temat: „Tajemnica hrabiego von Fleminga

 • Justyna BURY – WADUŁA – Warszawski Oddział Przewodników PTTK, temat: „Wędrówka serca Chopina

 • Edward MARSZAŁEK – Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku, temat: „Wilcze kapliczki”,

 • Justyna DROPIK – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, temat:

Trzy akty industrializacji

 • Robert KOCYŁO – Warszawskie Koło Przewodników Miejskich
  w Warszawie, temat: „Wybuchowa Rotunda

 • Dariusz KAPUŚCIŃSKI – Koło Przewodników Turystycznych im.

Antoniego Mizi w Bytomiu, temat: „25 lat na gałęzi czyli wspomnienia muzealnego głuszca

Po jedenastu wystąpieniach Jury udało się na naradę, a zebranym zaprezentował się zespół muzyczno-wokalny pod kierunkiem kol. Agnieszki Furtacz z Klubu Przewodników w Sosnowcu, z repertuarem piosenek turystycznych. Były brawa, bisy i ogromna, ciężka torba słodyczy dla wykonawców.

Na werdykt jurorów nie czekaliśmy długo. Ich decyzją, do niedzielnego finału zakwalifikowali się:

 • Justyna Bury-Waduła z Warszawy

 • Justyna Dropik z Zabrza

 • Magdalena Jakubowska z Międzyzdrojów

 • Edward Marszałek z Sanoka

 • Piotr Sroka z Poznania.

Dokładną punktację poszczególnych jurorów i zawodników Sekretariat udostępnił wszystkim zebranym wyświetlając punktację na ekranie. Startujący mieli możliwość przeanalizowania swojego wystąpienia na tle ocen konkurentów. Korzystali również z cennych uwag jurorów.

Dalszą część oceny punktacji przeniesiono do kawiarenki, popijając wyśmienitą kawę i pałaszując pszczyńskie słodkości. Obiad pogodził dyskutantów, a wycieczka prowadzona przez kol. Henryka Skrobola z koła pszczyńskich przewodników do Promnic zakończyła dzień eliminacji.

Wieczorem Sekretariat dokonał podsumowania głosowanie na nagrodę publiczności. Wynik został ujawniony dopiero w niedzielę w trakcie ogłaszania wyników Konkursu.

Dokonano losowania wystąpień finałowych a kol. Jacek Delert przypomniał zasady regulaminowe dotyczące wystąpień finałowych.

A co się później działo, w trakcie biesiady przewodnickiej, nie wypada opisywać bo była to typowa integracja przewodnicka a zadbali o to organizatorzy.

Niedziela – dzień finałowy. Piękna, słoneczna pogoda a nasze drogi prowadzą do znanej nam już od sześciu lat, przyjaznej przewodnikom krasomówcom, Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Tym co dopiero pierwszy raz zobaczyli to cudo architektury pałacowej oczy latały dookoła głowy a aparaty fotograficzne pracowały cały czas.

Powoli sala zapełniała się widownią. Przybyli przedstawiciele ZG PTTK: Marian Jurak –wiceprezes ZG PTTK, Jacek Czober, Stanisław Sikora, Wiesław Stachura – członkowie ZG PTTK, Małgorzata Janota – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK, Henryk Motyka –członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK, grupa Członków Honorowych PTTK, Swietłana Koniuszewska – przewodnicząca Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Adam Jakubowski – przewodniczący Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK, Pani Barbara Bandoła – Starosta Powiatu Pszczyńskiego, Pan M. Kluss – dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Stanisław Kawęcki inicjator Konkursów w Pszczynie, Anna Skiendziel laureatka Konkursu z 2015 roku. Wolnych miejsc ubywało bardzo szybko. Jak co roku dominował kolor przewodnickich polarów.

Kol. Jacek Czober i Ryszard Ziernicki powitali zaproszonych gości i wszystkich zebranych i oficjalnie rozpoczął się oczekiwany finał.

Przewodniczący Jury kol. Jacek Delert przypomniał zasady regulaminowe
i zgodnie z wylosowaną kolejnością rozpoczęło się przesłuchanie:

 • Magdalena Jakubowska – Klub Przewodników „Na Wyspach”
  w Międzyzdrojach, temat: Obraz „Cnotliwa niewiasta

 • Piotr Sroka – Koło Przewodników PTTK w Poznaniu, temat: „Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu

 • Justyna Bury-Waduła – Warszawski Oddział Przewodników PTTK |
  w Warszawie, temat: „Stadion Narodowy

 • Justyna Dropik – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, temat: „Barbórka, czyli najważniejszy dzień w górniczym kalendarzu”.

 • Edward Marszałek – Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku, temat „Hules”.

Nowością regulaminową było dwu minutowe wystąpienie na określony temat. Organizatorzy przygotowali tematy związane z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości:

 • Z czym kojarzą Ci się słowo Niepodległość”?

 • Nasze symbole narodowe”

 • Moja mała Ojczyzna”

 • Ignacy Jan Paderewski a niepodległość”

 • Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległość w Twoim rejonie”

Po wystąpieniu ostatniego zawodnika Jury udało się na naradę a zebrani goście pod kierunkiem kol. Henryka Skrobola mieli okazję zwiedzenia reprezentacyjnych sal Muzeum Zamkowego.

Drugą część niedzielnych finałów rozpoczął dyrektor Muzeum Zamkowego
w Pszczynie, przedstawiając wspólne działania z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym w ramach organizacji Konkursu Krasomówczego oraz opowiedział o wyzwaniach, które stoją przed Muzeum Zamkowym po objęciu niedawno Pałacyku w Promnicach.

Owacje otrzymał siedmioletni Janek Szkawran z Istebnej, laureat Konkursu Gwary Góralskiej, który zaprezentował temat „Baśnie z okolic Jaworzynki”. Młody góral wystąpił w stroju ludowym górali wiślańskich prezentując poszczególne jego elementy. Następnie na wniosek Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego kol. Barbara Wachowska nestorka z Koła Przewodników w Tychach została odznaczona Honorową Odznaką Przewodnika PTTK Woj. Śląskiego. Kol. Katarzyna Pawlina z Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach” w Międzyzdrojach z rąk wiceprezesa ZG PTTK otrzymała odznakę „Za pracę z młodzieżą”.

Kol. Konrad Kołakowski, ubiegłoroczny laureat Konkursów Krasomówczych w Pszczynie i w Golubiu-Dobrzyniu, z rąk kol. Anny Skiendziel – laureatki Konkursu Krasomówczego w Pszczynie w 2015 roku został koronowany na Króla Polskich Przewodników Krasomówców 2018 roku. Na jego głowie znalazła się korona, a sam mógł zasiąść na tronie królewskim, co widownia nagrodziła brawami.

Przewodniczący Jury kol. Jacek Delert przystąpił do ogłaszania wyników Konkursu.

Jako pierwszych poprosił uczestników sobotnich zawodów, którym nie udało się zakwalifikować do finału. Otrzymali ogromne brawa i upominki wraz z zaproszeniem na rok następny. Byli to:

 • Anna Wołowska z Koła Przewodników miejskich po GOP i Terenowych PTTK

z Katowic

 • Przemysław Wieniawski z Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

z Warszawy

 • Grażyna Włostowska z Koła Przewodników PTTK z Sandomierza

 • Katarzyna Pawlina z Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach”
  z Międzyzdrojów

 • Robert Kocyło z Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich
  z Warszawy

 • Dariusz Kapuściński z Koła Przewodników Turystycznych z Bytomia.

Kol. Jacek Delert kontynuował odczytywanie werdyktu Jury:

 • V miejsce – Justyna Dropik z Muzeum Górnictwa Węglowego
  w Zabrzu;

 • III miejsce ex aequo – Edward Marszałek z Stowarzyszenia Przewodników turystycznych „Karpaty” w Sanoku i Magdalena Jakubowska z Klubu Przewodników PTTK „Na Wyspach” z Międzyzdrojów;

 • II miejsce – Justyna Bury – Waduła z Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK z Warszawy;

 • I miejsce – Piotr Sroka z Koła Przewodników PTTK w Poznaniu.

Zaproszeni goście wręczyli nagrody w postaci szklanych statuetek wraz
z nagrodami ufundowanymi przez; Zarząd Główny PTTK, Marszałka Województwa Śląskiego, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Burmistrza Pszczyny, Związek Gmin Jurajskich, Śląską Organizację Turystyczną, Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śl. i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Nagrodę publiczności – rzeźbę św. Barbary – autorstwa Pawła Jałowiczorowicza, wręczył kol. Józef Polok z Istebnej. Nagrodę otrzymał Edward Marszałek.

Marszałek Woj. Śląskiego ufundował nagrodę dla kol. Justyny Dropik (nagroda dla najlepszego uczestnika z woj. śląskiego), a Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego ufundował nagrodę dla kol. Magdaleny Jakubowskiej (najlepszy uczestnik z woj. zachodniopomorskiego)

Tegoroczny Konkurs podsumowali wiceprezes Zarządu Głównego PTTK kol. Marian Jurak i Starosta Powiatu Pszczyńskiego Pani Barbara Bandoła.

Oficjalnego zamknięcia VI Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Przewodnik Krasomówca” dokonała kol. Swietłana Koniuszewska.

Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział oraz osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i

przeprowadzenia tego wydarzenia, a ponieważ jest to impreza cykliczna do zobaczenia za rok.

Tekst: Ryszard Ziernicki

Zdjęcia: Adam Lapski oraz Kloc Zbigniew

 

Zdjęcia z konkursu:

OGÓLNOPOLSKI

KONKUR

 

 

Szczegóły

Start:
22 marca 2019
Koniec:
24 marca 2019