Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Przewodników 8.11.2016

8 listopada 2016

Zarząd Koła Przewodników przy Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Informujemy Członków Koła, iż zebranie odbędzie się w Hotelu PTTK przy ulicy Bogedaina 16 w dniu 8 listopada 2016 o godzinie 17:00 a w drugim terminie o godzinie 17:15 w dniu 8 listopada 2016 również w Hotelu PTTK przy ul Bogedaina 16 w Pszczynie. Zgodnie z § 2 punk 3 oraz z § 4 ust 3-4 „Ordynacji Wyborczej”.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego Koła Przewodników:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych
 2. Wybór Prowadzącego i prezydium obrad
 3. Zatwierdzenie Porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Wyborczej
 7. Sprawozdanie Zarządu Koła
 8. Ustalenie prawomocności Zebrania przez Prezydium
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Koła
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła
 11. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz koła oraz na delegatów na Zjazd Oddziału
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 13. Wybór nowych władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału
 14. Ciąg dalszy dyskusji
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 16. Ukonstytuowanie się nowych władz
 17. Podjęcie uchwały Wolnego Zebrania Koła
 18. Zamknięcie Zebrania

Szczegóły

Data:
8 listopada 2016