Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

WNIOSEK

29 listopada 2021

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 3/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

………………………………………….………….

(miejscowość, data)

……………………………………………

imię i nazwisko przewodnika

…………………………………………

…………………………………………

dane kontaktowe

Oddział PTTK ………………………….

Proszę o przedłużenie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK miejskiego/terenowego

Numer legitymacji przewodnickiej : ……………………….………..……………………………………………………………….

Numer legitymacji PTTK : ……………………….………..……………………………………………………………………………….

Posiadane uprawnienia przewodnickie ……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opłatę za przedłużenie legitymacji-identyfikatora przewodnika PTTK w kwocie 10 zł dokonano w dniu …………………………………………………………….

………….…………………………….

Podpis przewodnika PTTK

Szczegóły

Data:
29 listopada 2021