Klub Turystyki Aktywnej

 Proponowany plan wycieczek Klubu Turystyki Aktywnej w roku 2018