Składka członkowska 2018


INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK W ROKU 2018

 

Opłacenie składki na rok 2018  potwierdza członkostwo w PTTK do 31.12.2018 oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków do 31.03.2019 roku.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2018 ZARZĄDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK :

ZARZĄDZENIE SEKRETARZA GENERALNEGO ZG PTTK

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2018 UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK

UCHWAŁA ZG PTTK W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

PTTK ZA ROK 2018