WYBORY 2022

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Delegaci na Walny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Oddziału

Pragnę poinformować, iż Zarząd podjął uchwałę o zjeździe

i wyznaczył jego datę na

10.08.2022 r. (środa) godzina 17:00

w Hotelu PTTK w Pszczynie, ul. Bogedaina 16.

Rozumiem, iż jest okres urlopowy dlatego termin podajemy od razu, po jego ustaleniu i prosimy wszystkich delegatów, którzy są lub będą wybrani na zebraniach kół/klubów o obecność.

Z turystycznymi pozdrowieniami,

Jacek Czober

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja Sekretarza Generalnego ZG PTTK w sprawie procedury przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w strukturach PTTK

informacja_SG_kampania

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STATUTY

STATUT ODDZIAŁU ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ ZGODNIE Z ORDYNACJĄ WYBORCZĄ (§ 15 PKT. T 1 – 5)

PRZEDKŁADA DELEGATOM STOSOWNE DOKUMENTY

UCHWAŁA 9/2022 Z DNIA 6.06.2022 – W SPRAWIE TERMINU ORAZ MIEJSCA OBRAD ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ/ PROJEKT PORZĄDKU OBRAD/ PROJEKT REGULAMINU

PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ, IŻ PRAWO I OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE – Z GŁOSEM DECYDUJĄCYM, MAJĄ DELEGACI WYBRANI NA WALNYM ZEBRANIU KÓŁ/KLUBÓW W TRAKCIE KAMPANII SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEJ NASZEGO ODDZIAŁU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZOSTAŁO WYŁOŻONE DO WGLĄDU NA RECEPCJI HOTELU PTTK UL. BOGEDAINA 16

W DNI ROBOCZE 8:00 – 19:00.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NA ZEBRANIACH SPRAWOZDAWCZO WYBORCZYCH WYBRANO NOWE ZARZĄDY KÓŁ I KLUBÓW PRZY ODDZIALE PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

JACHT KLUB

SPOTKANIE W DNIU 01.04.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

SKONECZNY KRZYSZTOF – KOMANDOR

URBANIK JAROSŁAW – V-CE KOMANDOR

BILIŃSKI SŁAWOMIR – BOSMAN

PRZYBYŁA TADEUSZ – SEKRETARZ

WIŚNIOWSKI ARKADIUSZ – SKARBNIK

.

KOŁO PRZEWODNIKÓW IM. H.W. JAKUBOWSKICH

SPOTKANIE W DNIU 10.05.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

KLOC ZBIGNIEW – PREZES

JĘDRYSIK MARIAN – V- CE PREZES

JAKUBIEC BEATA – SEKRETARZ

WAWRZYCZEK KRZYSZTOF – SKARBNIK

.

KOŁO TURYSTYKI AKTYWNEJ

SPOTKANIE W DNIU 23.05.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

CZOBER JACEK – PREZES

ZIELEŹNIK KAROL – V- CE PREZES

JANIA TADEUSZ – SEKRETARZ

JAN CZYLOK – SKARBNIK

.

KTG MAGURKA W WOLI

SPOTKANIE W DNIU 23.05.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

DROŻDŻ ANDRZEJ – PREZES

STAŃCZYK ANDRZEJ – V- CE PREZES

SALAMANDRA ARKADIUSZ – II V- CE PREZES

SALAMANDRA JOLANTA – SEKRETARZ

HOCHÓŁ JÓZEF – SKARBNIK

.

KOŁO ROWEROWE „KOŁO”

SPOTKANIE W DNIU 16.06.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

KOZIK STANISŁAW – PREZES

URBAŃCZYK LUDWIK – V- CE PREZES

KANIA REGINA – SEKRETARZ