Władze oddziału

WŁADZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

WYBRANE NA ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM W DNIU 10.08.2022 ROKU

NA KADENCJĘ 2022 -2025

ZARZĄD ODDZIAŁU

CZOBER JACEK – PREZES

MOTYKA HENRYK – VICE PREZES

DROŻDŻ ANDRZEJ – SEKRETARZ

KLOC ZBIGNIEW – SKARBNIK

SALAMANDRA ARKADIUSZ – CZŁONEK

KOMISJA REWIZYJNA

WIŚNIOWSKI ARKADIUSZ – PREZES

WAWRZYCZEK KRZYSZTOF – VICE PREZES

URBANIK JAROSŁAW – SEKRETARZ

KOZIK STANISŁAW – CZŁONEK

URBAŃCZYK LUDWIK – CZŁONEK

WYBRANO DELEGATÓW NA KONFERENCJĘ WOJEWÓDZKĄ ODDZIAŁÓW PTTK WOJ. ŚLĄSKIEGO

CZOBER JACEK

DROŻDŻ ANDRZEJ

KLOC ZBIGNIEW

Przypominamy, iż w Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej działa Terenowy Referat Weryfikacyjny.

Powołano nowy skład:

Przewodniczący : Czesław Szindler

Członkowie : Marian Jędrysik

Jacek Czober

Książeczki do weryfikacji można zostawiać na Recepcji Hotelu PTTK

Informujemy, iż w Naszym Oddziale istnieje możliwość nabycia książeczek Got oraz odznak.

Zapraszamy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

STATUTY

STATUT ODDZIAŁU ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ ZGODNIE Z ORDYNACJĄ WYBORCZĄ (§ 15 PKT. T 1 – 5)

PRZEDKŁADA DELEGATOM STOSOWNE DOKUMENTY

UCHWAŁA 9/2022 Z DNIA 6.06.2022 – W SPRAWIE TERMINU ORAZ MIEJSCA OBRAD ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ODDZIAŁU PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ/ PROJEKT PORZĄDKU OBRAD/ PROJEKT REGULAMINU

PRAGNIEMY PRZYPOMNIEĆ, IŻ PRAWO I OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE – Z GŁOSEM DECYDUJĄCYM, MAJĄ DELEGACI WYBRANI NA WALNYM ZEBRANIU KÓŁ/KLUBÓW W TRAKCIE KAMPANII SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEJ NASZEGO ODDZIAŁU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZOSTAŁO WYŁOŻONE DO WGLĄDU NA RECEPCJI HOTELU PTTK UL. BOGEDAINA 16

W DNI ROBOCZE 8:00 – 19:00.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NA ZEBRANIACH SPRAWOZDAWCZO WYBORCZYCH WYBRANO NOWE ZARZĄDY KÓŁ I KLUBÓW PRZY ODDZIALE PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

JACHT KLUB

SPOTKANIE W DNIU 01.04.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

SKONECZNY KRZYSZTOF – KOMANDOR

URBANIK JAROSŁAW – V-CE KOMANDOR

BILIŃSKI SŁAWOMIR – BOSMAN

PRZYBYŁA TADEUSZ – SEKRETARZ

WIŚNIOWSKI ARKADIUSZ – SKARBNIK

.

KOŁO PRZEWODNIKÓW IM. H.W. JAKUBOWSKICH

SPOTKANIE W DNIU 10.05.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

KLOC ZBIGNIEW – PREZES

JĘDRYSIK MARIAN – V- CE PREZES

JAKUBIEC BEATA – SEKRETARZ

WAWRZYCZEK KRZYSZTOF – SKARBNIK

.

KOŁO TURYSTYKI AKTYWNEJ

SPOTKANIE W DNIU 23.05.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

CZOBER JACEK – PREZES

ZIELEŹNIK KAROL – V- CE PREZES

JANIA TADEUSZ – SEKRETARZ

JAN CZYLOK – SKARBNIK

.

KTG MAGURKA W WOLI

SPOTKANIE W DNIU 23.05.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

DROŻDŻ ANDRZEJ – PREZES

STAŃCZYK ANDRZEJ – V- CE PREZES

SALAMANDRA ARKADIUSZ – II V- CE PREZES

SALAMANDRA JOLANTA – SEKRETARZ

HOCHÓŁ JÓZEF – SKARBNIK

.

KOŁO ROWEROWE „KOŁO”

SPOTKANIE W DNIU 16.06.2022

ZARZĄD USYTUOWAŁ SIĘ W SKŁADZIE:

KOZIK STANISŁAW – PREZES

URBAŃCZYK LUDWIK – V- CE PREZES

KANIA REGINA – SEKRETARZ