Składka członkowska 2023


INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK W ROKU 2023

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do31grudni 2023 roku,

51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do   31grudni 2023 roku,

36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31grudnia 2023 roku,

20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do31grudnia 2021 roku.

wpisowe w wysokości:

21,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną,

12,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa

9,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Opłata za legitymację PTTK w roku 2023 – 9,00 zł