Składka członkowska 2021


INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK W ROKU 2021

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2021 roku w następujących wysokościach:

65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do31grudni 2021 roku,

40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do   31grudni 2021 roku,

30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31grudnia 2021 roku,

20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do31grudnia 2021 roku.

wpisowe w wysokości:

20,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną,

10,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa

8,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.