Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Terenowego PTTK 29.12.2016

29 grudnia 2016

Walne Zebranie Koła Terenowego  PTTK

Na posiedzeniu Zarządu Koła Terenowego PTTK, które odbyło się w dniu 15 grudzień 2016 r. ustalono, iż walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła odbędzie się 29.12.2016 w hotelu PTTK   w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 16. Pierwszy termin zebrania ustalono na godzinę 16:30 a drugi termin (w przypadku ewentualnego braku quorum) na godzinę 17:00. Zgodnie z § 2 ust.3 oraz §4 ust.3-4 Ordynacji Wyborczej ( Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej) W trakcie zebrania nastąpi m.in. podsumowanie pracy ustępującego Zarządu Koła, wybory  do władz Koła, wybory delegatów na Zjazd Oddziału oraz omówione zostaną inne sprawy związane z bieżącą działalnością Koła.

Wszystkich Członków serdecznie zapraszamy.
Informuję, iż w walnym zebraniu Koła mogą uczestniczyć , z głosem decydującym, tylko członkowie Koła Terenowego z ważną legitymacją członka PTTK.


 

Z turystycznym pozdrowieniem,

Prezes Koła Terenowego PTTK

                                                             Wiesław Kubera

 

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła Terenowego:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych
 2. Wybór Prowadzącego i prezydium obrad
 3. Zatwierdzenie Porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Wyborczej
 7. Sprawozdanie Zarządu Koła
 8. Ustalenie prawomocności Zebrania przez Prezydium
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Koła
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła
 11. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz koła oraz na delegatów na Zjazd Oddziału
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 13. Wybór nowych władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału
 14. Ciąg dalszy dyskusji
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 16. Ukonstytuowanie się nowych władz
 17. Podjęcie uchwały Wolnego Zebrania Koła
 18. Zamknięcie Zebrania

Szczegóły

Data:
29 grudnia 2016