Odznaki Turystyczne


Odznaki PTTK

      „Za górami, za lasami…” – tak zaczyna się wiele bajek, które opowiadają rodzice i dziadkowie, rozbudzając dziecięcą wyobraźnię obiecując przeżycie czegoś niezwykłego. Stąd później narasta ogromna chęć sprawdzenia, co jest za górą, za rzeką, za lasem… Często chcąc realizować nasze marzenia z dzieciństwa wybieramy się w góry. Chcemy je odkryć dla siebie, zdobyć szczyt, podziwiać panoramy, piękne widoki i oddychać świeżym, górskim powietrzem. Dlaczego góry tak przyciągają, cóż w nich takiego jest?

„Szkice z podróży do Tatr” Walery Eliasz Radzikowski:

„W kim tkwi chociaż iskra poezji, ten na widok gór uczuwa w nich pociąg nieokreślony; jest coś, co ludzi tam zwabia. Jeden z górali Zakopiańskich (Maciej Sieczka) w prostocie swojej zastanawiając się nad przyczyną dążenia ludzi do góry, wyrozumował, że na górze wydaje się człowiekowi, iż jest bliżej Boga”.

      Dlatego ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1935 r. Górska Odznaka Turystyczna cieszy się taką popularnością. Jej regulamin pozwala na stopniowe poznawanie gór i doskonale upowszechnia turystykę górską. Z tego też powodu stał się regulaminem wzorcowym dla ustanowionej przez PTTK (spadkobiercę PTT) w roku 1951 Odznaki Turystyki Pieszej (OTP) i Górskiej Odznaki Narciarskiej (GON), a w 1952 roku Kolarskiej Odznaki Turystycznej (KOT).

Odznaki PTTK dzielą się na dwa typy: odznaki turystyki kwalifikowanej i odznaki krajoznawcze. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego typu odznak więcej…

     Regulaminy Odznak PTTK więcej…

 

Pszczyńska Odznaka Krajoznawcza PTTK

Pszczyńska Odznaka Turystyczna PTTK została ustanowiona przez Oddział PTTK w Pszczynie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Odznakę ustanowiono z myślą o rozpowszechnieniu walorów turystycznych ziemi pszczyńskiej, poznania zabytków, historii oraz piękna miasta i regionu. Ma ona być również zachętą do czynnego wypoczynku.

dokumenty do pobrania:

Pszczyńska Odznaka Krajoznawcza – Regulamin

ARKUSZ POTWIERDZEŃ 1 stopień

ARKUSZ POTWIERDZEŃ 2 stopień