Członkostwo w PTTK


INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PTTK W ROKU 2023

ulotka_ergo-PTTK-900220.pdf

Opłacenie składki na rok 2023  potwierdza członkostwo w PTTK do 31.12.2023 oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków do 31.03.2024 roku.

——————————————————————————————————————–

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2023 roku w następujących wysokościach:

75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31grudni 2023 roku,

51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do   31grudni 2023 roku,

36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31grudnia 2023 roku,

wpisowe w wysokości:

21,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną,

12,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa

9,00 zł w przypadku dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Opłata za legitymację PTTK w roku 2023 – 9,00 zł


Jak zapisać się do PTTK?

W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz Kartą Praw i Obowiązków Członka PTTK.

Następnie trzeba udać się do siedziby Oddziału PTTK w Pszczynie (ul. Rynek 15 Pszczyna) aby wypełnić formalności.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30×40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej (i dokumentów znajdujących się w załącznikach poniżej) oraz wypisaniu legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Załączniki do pobrania:

DEKLARACJA.doc

WYZNACZENIE-OSOBY-UPOSAZONEJ.pdf

ZGODA-NA-PRZETWARZANIE-DANYCH.odt

*

*

karta praw i obowiązków PTTK

statut PTTK 2018