Wybory Zarządu Klubu Turystyki Aktywnej – 9.11.2016

Wybory Zarządu Klubu Turystyki Aktywnej – kadencja 2016-2020

Skład Zarządu Klubu Turystyki Aktywnej:

CZOBER JACEK – PREZES

ZIELEŹNIK KAROL – WICEPREZES

SWOBODA BARBARA – SEKRETARZ

CZYLOK JAN – SKARBNIK