Władze Oddziału

WŁADZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

WYBRANE NA ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM W DNIU 10.08.2022 ROKU

NA KADENCJĘ 2022 -2025

ZARZĄD ODDZIAŁU

CZOBER JACEK – PREZES

MOTYKA HENRYK – VICE PREZES

DROŻDŻ ANDRZEJ – SEKRETARZ

KLOC ZBIGNIEW – SKARBNIK

SALAMANDRA ARKADIUSZ – CZŁONEK

KOMISJA REWIZYJNA

WIŚNIOWSKI ARKADIUSZ – PREZES

WAWRZYCZEK KRZYSZTOF – VICE PREZES

URBANIK JAROSŁAW – SEKRETARZ

KOZIK STANISŁAW – CZŁONEK

URBAŃCZYK LUDWIK – CZŁONEK

WYBRANO DELEGATÓW NA KONFERENCJĘ WOJEWÓDZKĄ ODDZIAŁÓW PTTK WOJ. ŚLĄSKIEGO

CZOBER JACEK

DROŻDŻ ANDRZEJ

KLOC ZBIGNIEW