Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Turystyki Aktywnej 9.11.2016

9 listopada 2016

Zarząd Klubu Turystyki Aktywnej przy Oddziale PTTK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Informujemy Członków Klubu, iż zebranie odbędzie się w Hotelu PTTK przy ulicy Bogedaina 16 w dniu 9 listopada 2016 o godzinie 17:00 a w drugim terminie o godzinie 17:15 w dniu 9 listopada 2016 również w Hotelu PTTK przy ul Bogedaina 16 w Pszczynie. Zgodnie z § 2 punk 3 oraz z § 4 ust 3-4 „Ordynacji Wyborczej”.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego Klubu Turystyki Aktywnej:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych
 2. Wybór Prowadzącego i prezydium obrad
 3. Zatwierdzenie Porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Wyborczej
 7. Sprawozdanie Zarządu Klubu
 8. Ustalenie prawomocności Zebrania przez Prezydium
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Klubu
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu
 11. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz klubu oraz na delegatów na Zjazd Oddziału
 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 13. Wybór nowych władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału
 14. Ciąg dalszy dyskusji
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 16. Ukonstytuowanie się nowych władz
 17. Podjęcie uchwały Wolnego Zebrania Klubu
 18. Zamknięcie Zebrania

W imieniu Zarządu Klubu

Czober Jacek

Szczegóły

Data:
9 listopada 2016