Odznaki Turystyczne


Pszczyńska Odznaka Krajoznawcza PTTK

Pszczyńska Odznaka Turystyczna PTTK została ustanowiona przez Oddział PTTK w Pszczynie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.

Odznakę ustanowiono z myślą o rozpowszechnieniu walorów turystycznych ziemi pszczyńskiej, poznania zabytków, historii oraz piękna miasta i regionu. Ma ona być również zachętą do czynnego wypoczynku.

 

dokumenty do pobrania:

Regulamin – Pszczyńska Odznaka Krajoznawcza PTTK

ARKUSZ POTWIERDZEŃ 1 stopień

ARKUSZ POTWIERDZEŃ 2 stopień