Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

XX Rajd Rowerowy

18 maja

Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej wraz z Kubem Turystyki Kolarskiej „KOŁO” zaprasza na

XX Rajd Rowerowy „Poznajemy okolice jeziora Goczałkowickiego”

18.05.2024 r. (sobota)

TRASY RAJDU:

TRASA I:

10:00 – Start z pszczyńskiego rynku – Goczałkowice – Zabrzeg – Chybie – Frelichów – Strumień – Studzionka – Meta Rajdu: Wisła Wielka Ośrodek Żeglarski 14:00

Długość trasy ok. 50 km

TRASA II:

10:30 – Start z pszczyńskiego rynku – Goczałkowice-Zdrój – Zabrzeg – Goczałkowice – Łąka – Meta Rajdu: Wisła Wielka Ośrodek Żeglarski 14:00

Długość trasy ok. 30 km

  • Do podanych tras należy doliczyć drogę powrotną

  • Rozpoczęcie rajdu: spotkanie z przewodnikami przed wyruszeniem na trasę na pszczyńskim rynku na trasę I o godzinie 9:45, a na trasę II o godzinie 10:15

  • Meta rajdu: godz. 14:00 w Ośrodku Szkoleniowym Jachtklubu PTTK Pszczyna w Wiśle Wielkiej aleja Dębowa 5

KOSZT

wpisowe 10zł

Organizator zapewnia: opiekę przewodnika na trasie rajdu- do Ośrodka Żeglarskiego w Wiśle Wielkiej oraz ciepły posiłek na mecie rajdu, możliwość zdobycia i potwierdzenia punktów do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (możliwość nabycia książeczki KOT)

Zapisując się na wycieczkę uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w imprezie oraz, że zapoznał się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa, zgadza się na publikację swojego wizerunku w mediach społecznościowych co akceptuje własnoręcznym podpisem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy bądź odwołania wycieczki. Zapisanie się na wycieczkę jest jednoznaczne z wniesieniem opłaty na konto ( do trzech dni od zapisu telefonicznego).

Bank Spółdzielczy w Pszczynie 11 8448 0004 0020 2459 2001 0001

w tytule: imię i nazwisko, data wycieczki i miejsce.

Proszę przed wykonaniem przelewu, najpierw wpisać się na listę wycieczki!

Zapisy do 16.05.2024 lub do wyczerpania miejsc.

Informacji udziela biuro Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej ul. Bramkowa 5

tel. 32 210 35 30 w godzinach pracy

oraz Komandor Rajdu -Pan Stanisław Kozik tel. 509 724 790

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN dostępne na stronie internetowej.

Sprzęt i ekwipunek:

a) uczestnicy biorą udział w rajdzie rowerowym na sprzęcie oraz wyposażeniu własnym

b) każdy uczestnik powinien posiadać stosowną do turystyki rowerowej odzież

c) organizator nie zapewnia serwisu rowerowego

Organizator zapewnia:

a) przewodnicką opiekę na trasie rajdu

b) ciepły posiłek na mecie rajdu

c) możliwość zdobycia i potwierdzenia punktów do Kolarskiej Odznaki Turystycznej (możliwość nabycia książeczek KOT)

Obowiązki uczestnika:

a) uczestnik rajdu winien kulturalnie zachowywać się na trasie, nie niszczyć przyrody oraz nie zaśmiecać terenu

b) przestrzegać zasad BHP i p.poż

c) przestrzegać zasad ruchu drogowego

d) stosować się do zaleceń obsługo PTTK prowadzącej grupy na danej trasie

e) osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką opiekuna prawnego

Za ewentualne wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników rajdu organizator nie bierze odpowiedzialności. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad, zaleceń i wskazówek organizatora rajdu.

Postanowienia końcowe:

a) organizator rajdu zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych

b) organizator rajdu zapewnia sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem przez uczestników rajdu niniejszego regulaminu z wykluczeniem z rajdu włącznie

dodatkowych informacji w sprawie organizacji rajdu udziela Biuro Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie, ul. Bramkowa 5 ( naprzeciwko byłego kina Wenus) tel.:32 210 35 30, w godzinach pracy : poniedziałek 13:00-18:00 i czwartek 13:00-18:00, oraz drogą mejlową biuro@pttk-pszczyna.slask.pl

Szczegóły

Data:
18 maja