Aktualności

Zobacz kalendarz imprez >>TUTAJ<<

 

 

UWAGA !!!

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ( DZIAŁKA INWESTYCYJNA)

Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 16.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt położony w Pszczynie na arkuszu 7 mapy ewidencyjnej obrębu Pszczyna ,oznaczony jako działka nr 1976/36 o powierzchni 1571 m2 (Bi). Sprzedający zbywa prawo użytkowania wieczystego działki. Nieruchomość położona jest w Pszczynie przy ul. Bogedaina. Kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od strony ul. Bogedaina użytkowana jako parking, utwardzony nawierzchnią kamienno-betonową. Zabudowana betonowym nieczynnym zbiornikiem kanalizacji sanitarnej, obecnie kanalizacji deszczowej, ponadto na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Nieruchomość jest ogrodzona siatką na słupkach stalowych. Parking znajduje się na działce poza ogrodzeniem. Lokalizacja na obszarze zabudowy centrum miasta, blisko ścisłej strefy śródmiejskiej, z pełnym dostępem do mediów, zaplecza handlowego i usług. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Pszczyna nieruchomość przeznaczona została pod tereny usług publicznych o znaczeniu ogólno miejskim i powiatowym, częściowo w strefie ”B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, oznaczona symbolem UP I. Podstawowe przeznaczenie gruntu pod ośrodki administracji, nauki i oświaty w tym szkolnictwa średniego i wyższego, zdrowia i opieki społecznej, kultury i wypoczynku o charakterze ogólno miejskim i powiatowym. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń usług publicznych o znaczeniu lokalnym, obiektów i urządzeń usług komercyjnych, pojedynczych obiektów mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych.

Więcej informacji w biurze Oddziału PTTK ul. Rynek 15 w Pszczynie tel. 32 449 11 23


Zarząd Klubu Turystyki Aktywnej przy Oddziale PTTK Ziemi Pszczyńskiej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Informujemy Członków Klubu, iż zebranie odbędzie się w Hotelu PTTK przy ulicy Bogedaina 16 w dniu 9 listopada 2016 o godzinie 17:00 a w drugim terminie o godzinie 17:15 w dniu 9 listopada 2016 również w Hotelu PTTK przy ul Bogediana 16 w Pszczynie. Zgodnie z § 2 punk 3 oraz z § 4 ust 3-4 „Ordynacji Wyborczej”. Wszystkich Członków Serdecznie Zapraszamy. więcej informacji >>TUTAJ<<


 

 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE KOŁA PRZEWODNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8.11.2016 W HOTELU PTTK W PSZCZYNIE O GODZINIE 17:00

 

UWAGA !!!

EGZAMIN NA PRZODOWNIKA TURYSTYKI GÓRSKIEJ

 25 listopada 2016 r.

W piątek 25 listopada 2016 r. w lokalu Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach przy ul. Staromiejskiej 4, odbędzie się tradycyjna doroczna sesja egzaminacyjna na mianowanie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK i rozszerzenie uprawnień terenowych. Kandydaci na przodowników powinni złożyć wniosek o mianowanie PTG (do pobrania ze strony KTG ZG PTTK) potwierdzony przez macierzysty oddział PTTK, 1 zdjęcie legitymacyjne oraz książeczkę GOT ze zweryfikowaną co najmniej małą złotą GOT. Wniosek na rozszerzenie uprawnień terenowych nie wymaga potwierdzenia oddziału, niezbędna ważna legitymacja PTTK. Początek egzaminów godz. 16.00

 

 

PIELGRZYMKA PRZEWODNICKA DO PIEKAR ŚLĄSKICH

05.11.2016

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: 601 066 820

 

 

XXIX MISCELLANEA PRZEWODNICKIE

W PRZEDEDNIU ROCZNICY „500 – LAT REFORMACJI”

EWANGELICKO – AUGSBURSKI KOŚCIÓŁ JEZUSOWY W CIESZYNIE, PLAC KOŚCIELNY 4

 19.11.2016  GODZ. 10:00

 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wycieczki górskiej

Pieniny Spiskie 23.10.2016

 

Serdecznie Prosimy również o nadsyłanie zdjęć z wycieczki na nasz  adres mailowy.

                                                                                  

(Aby przejść do fotorelacji kliknij w zdjęcie)

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

z wycieczki turystyczno – krajoznawczej

Skalne Miasta – Adrspach i Teplic w Czechach

oraz Sudety środkowe

15-16 październik 2016

Serdecznie Prosimy również o nadsyłanie na nasz adres mailowy

biuro@pttk-pszczyna.slask.pl zdjęć z wycieczki !!!

(Aby przejść do fotorelacji kliknij w zdjęcie)

 

 

 

1 października 2016 odbył się XVIII górski pieszy rajd młodzieży

z Powiatu Pszczyńskiego

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z relacją z Rajdu i zachęcamy do nadsyłania zdjęć.

(Aby przejść do fotorelacji kliknij w zdjęcie)